Členská zóna

Prihlásenie do informačného systému

PRE ČLENOV - Výrobcov a dovozcov

Zadávanie štvrťročných ohlásení, zmeny údajov v Registračnom formulári, dokumenty, atď.

LOGISTIKA - Odvoz odpadu

Zadávanie žiadostí na odvoz, prehľad odvozov, doklady k zberom, atď.

Informačná povinnosť podľa zákona o ochrane osobných údajov (GDPR)

Vstup pre zberové spoločnosti do pôvodného systému FLEX

Máte doplňujúce otázky?

Kontaktujte nás!

Chcete sa stať členom?

Registrujte sa!

Pre registráciu prosím vyplňte nasledujúci registračný formulár.

registrovať sa