e-Deratizácia 2018

e-Deratizácia 2018

Organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA, a. s. zabezpečí zber a recykláciu vyradenej IT techniky, elektrospotrebičov a opotrebovaných batérií a akumulátorov:

  • bezplatne
  • ekologicky a v súlade so zákonom
  • priamo z vašej firmy alebo inštitúcie
  • s potvrdením o ekologickej likvidácii
  • počas celého roka
  • v rámci celého Slovenska
  • do 7 pracovných dní

 

Každý pôvodca odpadov je povinný nakladať s elektroodpadom v súlade so zákonom o odpadoch, t. j. zabezpečiť jeho ekologickú recykláciu. Pokiaľ máte vo firme staré elektrospotrebiče a batérie a chcete sa ich zbaviť kontaktujte nás prostredníctvom formulára.

 

V priebehu roka 2017 sme v rámci kampane “e-Deratizácia” vyzbierali a odviezli viac ako 629 ton elektroodpadu, ktorý nám odovzdali firmy a inštitúcie z celého Slovenska. Zber a odvoz elektroodpadu sme zabezpečili pre 392 firiem a inštitúcií, ktoré od nás v priebehu marca 2018 získajú potvrdenie „Zelený certifikát“, potvrdzujúci aktívny prístup spoločnosti k ochrane životného prostredia.

Najviac vyzbieraných elektrospotrebičov – viac ako 320 ton bolo z kategórie Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia.