Ekovýchova na festivale Ekotopfilm-Envirofilm 2019

Ekovýchova na festivale Ekotopfilm-Envirofilm 2019

SEWA, a.s. je aj v roku 2019 partnerom Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm-Envirofilm a hlavným partnerom festivalu v meste Partizánske, v ktorom bude festival hosťovať 19. septembra 2019. Cieľom festivalu je ekovýchova a šírenie myšlienky ochrany životného prostredia.

Doba plastová. Bude v oceánoch čoskoro viac plastov ako rýb? je téma, o ktorej bude so žiakmi a študentami diskutovať Tomáš Šmátrala v rámci Junior festivalu v Partizánskom. Poslucháči sa dozvedia viac o plastoch v oceánoch, ako sa do nich dostali, aký vplyv má ich prítomnosť na morskú faunu a flóru a v neposlednom rade aj na ľudské zdravie. Spolu budú hľadať riešenia, ako chrániť ekosystém a čo môže zmeniť každý z nás.

 

V máji 2019 odštartoval festival v Bratislave a Banskej Bystrici, kde sa predstavilo vyše 60 súťažných dokumentárnych filmov s témou ochrany životného prostredia a udržateľnosti. Následne počas celého roka festival putuje po krajských a okresných mestách Slovenska, kde sú prezentované víťazné filmy širokej verejnosti.

SEWA, a.s. sa aktívne podieľa na šírení myšlienky ochrany životného prostredia aj prostredníctvom svojich ekovýchovných projektoch v materských škôlkach a na základných a stredných školách. Do projektov sa zapojilo viac ako 500 školských a vzdelávacích inštitúcií a viac ako 230 materských škôl. Vyškolili sme viac ako 9 200 detí, žiakov a študentov.