Informácia o cookies na webových stránkach SEWA a.s.

Tento dokument obsahuje informácie o tom, ako spoločnosť SEWA a.s. so sídlom Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 942 355, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3625/B (ďalej len „SEWA“), používa cookies a iné podobné technológie na webových stránkach a podobných platformách (ďalej len „cookies“). 

  1. Základné vysvetlenie, čo sú cookies

Cookies predstavujú súbory, ktoré môžu byť pri návšteve webových stránok ukladané do Vášho zariadenia (počítača mobilu alebo tabletu) a slúžia na zabezpečenie lepšej funkčnosti našich webových stránok, rozpoznávanie užívateľa a jeho doterajších nastavení a aktivít pri ďalšej návšteve konkrétnej stránky, kedy webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.

  1. Súhlas s cookies a ich nastavenie z Vašej strany

Používanie cookies a ich ukladanie vo Vašom zariadení je podmienené Vašim súhlasom prostredníctvom lišty, ktorá sa Vám objaví pri návšteve našich webových stránok.  Ak súhlas neudelíte, cookies nebudú vo vzťahu k Vám použité.

Cookies môžete odmietnuť aj príslušným nastavením Váš internetového prehliadača, iného príslušného programu alebo Vášho zariadenia (napr. počítač, smartphone a tablet). Internetové prehliadače a zariadenia majú v pôvodnom nastavení štandardne povolené prijímanie súborov cookies. Zmenou nastavení Vášho prehliadača resp. zariadenia môžete prijímanie cookies vylúčiť. Inštrukcie na zmenu nastavenia cookies nájdete v ponuke nastavení prehliadača a často aj nastavenia zariadenia. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k webovým stránkam (napr. počítač, smartphone a tablet), odporúčame na každom zariadení nastavenia prehliadača resp. zariadenia prispôsobiť Vašim preferenciám ohľadne cookies.

Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že ak úplne vylúčite používanie cookies, či už nastavením Vášho internetového prehliadača alebo zariadenia alebo neudelením Vášho súhlasu na príslušnej lište na našej webovej stránke, nebudete môcť používať niektoré funkcionality našej webovej stránky. Najmä v prípade vylúčenia alebo nesúhlasu so základnými alebo prevádzkovými cookies, ktorých účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete a podobné funkcie prirodzenie spojené s Vašim riadnym užívaním webovej stránky.

  1. Doba uloženia a účel cookies

Na našich webových stránkach používame niekoľko kategórií cookies z hľadiska doby ich uloženia resp. existencie a aj z hľadiska ich účelu.

Podľa doby uloženia resp. existencie používame dočasné i trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení len, kým webovú stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na Vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ich vymazania.

Doba uloženia resp. existencie cookies závisí od kategórie príslušného súboru z hľadiska jeho účelu resp. funkcie. Pri dočasných cookies ide spravidla o súbory, bez ktorých webová stránka vôbec nefunguje, alebo jej funkčnosť môže byť obmedzená. Medzi trvalé cookies patria najmä funkčné cookies, reklamné cookies a cookies tretích strán súvisiace s doplnkovými službami a funkciami naviazanými na používanie webovej stránky.

  1. Kategórie cookies podľa ich účelu

Na našich webových stránkach používame nasledovné kategórie cookies:

Základné cookies: Ide o súbory, ktoré tvoria základ našich webových stránok a sú nevyhnutné na ich prevádzku. Umožňujú, aby ste sa mohli pohybovať na našej webovej stránke a bezpečne používať jej základné funkcie, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo prístup do Vašej členskej zóny, ktorá je chránená heslom. Tieto cookies používame na identifikáciu registrovaných členova iných používateľov, aby sme ich mohli identifikovať počas ich návštevy a po návrate na našu webovú stránku. Tieto cookies o Vás nezhromažďujú informácie na účely marketingu, ani nezaznamenávajú, kde ste sa na internete pohybovali. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok a pokiaľ tieto cookies vylúčite alebo neodsúhlasíte, nebudeme môcť zaručiť plnú funkčnosť našich webových stránok.

Prevádzkové cookies: Sú technické súbory zaznamenávajúce Vašu aktivitu na našich webových stránkach, pričom zhromažďujú informácie o tom, ako používate našu webovú stránku, a zaznamenávajú chybové hlásenia z našej webovej stránky. Tieto cookies nám poskytnú informácie, napr. na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku resp. podstránku ste navštívili naposledy. Tieto súbory cookies nezhromažďujú žiadne údaje, ktoré možno použiť na Vašu identifikáciu. Všetky informácie zhromaždené pomocou týchto súborov cookies sú anonymné a slúžia výlučne na zlepšenie funkčnosti, servisu a vzhľadu našich webových stránok. V súlade s tým používame tieto súbory cookies na generovanie štatistických údajov o tom, ako sa používa naša webová stránka. Pokiaľ tieto cookies vylúčite alebo zakážete, nebudeme môcť zaručiť plnú funkčnosť našich webových stránok, podobne ako vyššie uvedených základných cookies.

Funkčné cookies: Jedná sa o súbory, ktoré umožňujú našim webovým stránkam zapamätať si predchádzajúce informácie o Vás ako návštevníkovi pri opätovnej návšteve našich webových stránok a Vaše predošlé nastavenia (napríklad rozloženie obsahu, výber lokality, font písma, jazyk, oblasť a pod., aby ste ich nemuseli znova nastavovať). Slúžia na optimalizáciu funkcií našich webových stránok pre Vás ako ich užívateľa. Súčasne si vedia zapamätať, či Vám už bola ponúknutá alebo poskytnutá určitá služba alebo informácia, čím sa vyhnete zasielaniu opakovaných dopytov v tej istej veci. Tieto cookies nesledujú aktivitu Vášho prehliadača na iných webových stránkach a nezhromažďujú o Vás informácie na účely marketingu.

Reklamné cookies: Ide o analytické súbory cookies, ktoré používame na optimalizáciu ponúk adresovanej Vám podľa Vašich záujmov a na dosiahnutie efektívnosti našej komunikácie (napr. merajú efektívnosť určitej našej informačnej kampane a monitorujú správanie návštevníkov našej webovej stránky po zobrazení reklamy). Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o Vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok, pričom týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah, ktorý je pre Vás relevantnejší. Môžu byť využité aj na rozpoznanie Vašej opätovnej návštevy niektorej z našich webových stránok a na obmedzenie toho, aby sa Vám napríklad zbytočne často nezobrazoval obsah o komodite alebo oblasti, o ktorú nemáte záujem, pretože sa Vás netýka. Tieto súbory s slúžia výlučne pre našu internú potrebu a nie sú poskytované tretím osobám, okrem nami kontrahovaných poskytovateľov služieb za účelom ich analýzy alebo podobného využitia.

Cookies tretích osôb: Súbory, ktoré vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense, Linkedin, Adobe alebo Facebook a nepodliehajú priamej  kontrole našej spoločnosti. Tieto cookies využívame, aby sme štatisticky monitorovali používanie našej webovej stránky návštevníkmi a ďalej rozvíjali našu online ponuku pre Vás pomocou získaných informácií. Sú integrované do našich webových stránok a umožňujú prepojenia integrovaného obsahu našej webovej stránky s funkcionalitou iných webových stránok. Rozpoznajú, že ste navštívili našu webovú stránku a táto informácia môže byť následne poskytnutá tretím osobám za účelom Vášho oslovenia s produktami a službami, o ktoré by ste mohli mať záujem. Tieto súbory cookies sú často prepojené so sociálnymi sieťami alebo samotnými webovými prehliadačmi, ktoré potom môžu používať informácie o Vašej návšteve našej webovej stránky na prispôsobenie inzercie pre Vás na iných webových stránkach. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie osoby používajú súbory cookies, prečítajte si ich zásady ochrany súkromia a používania súborov cookies týchto služieb. Odkaz na nich nájdete nižšie v tomto texte.

  1. Používané cookies tretích osôb

Prostredníctvom našej webovej stránky používame nástroje tretích osôb na sledovanie a analýzu návštev našej webovej stránky, aby sme zabezpečili pravidelnú optimalizáciu a užívateľsky orientovaný dizajn našej webovej stránky, prípade rozšírili ponuku našich služieb. Používame nasledovné cookies tretích osôb:

Služba Google Analytics používa cookies, ktoré sú súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli našej webovej stránke analyzovať, ako v pozícii používateľa našu stránku používate. Keď navštívite webstránku, ktorá využíva službu Google Analytics, spoločnosť Google môže spoločne prepojiť informácie o Vašej aktivite na danej webstránke s informáciami o Vašej aktivite na iných webových stránkach používajúcich reklamné služby Google. Informácie generované súbormi cookies o používaní týchto webových stránok sú obvykle prenesené a uložené na server Google. Táto služba využíva proces tzv. IP anonymizácie, pri ktorej je Vaša IP adresa skrátená spoločnosťou Google, aby nemohlo dôjsť k Vašej dodatočnej identifikácii. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia Vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o aktivite na webovej stránke a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na webových stránkach a používania internetu. Bližšie informácie o tejto službe nájdete na stránkach Google: (https://policies.google.com/privacy?gl=SK&hl=sk). Tam môžete namietať voči aplikácii tejto služby a cookies voči Vám. Môžete ho vylúčiť aj formou odmietnutia cookies tretích osôb resp. strán prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača. Máte aj možnosť nainštalovať doplnok prehliadača (plug-in), ktorý zamedzí sledovaniu cez túto službu: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=com).

Služba Adobe Analytics (Omniture) používa cookies, ktoré sú umiestnené vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako ju používatelia stránky používajú. Informácie generované týmito cookies o používaní týchto webových stránok sú zvyčajne prenášané a uložené na serveroch spoločnosti Adobe. Pri tejto službe sa tiež aplikuje IP anonymizácia, podobne ako pri služby Google Analytics uvedenej vyššie. Posledné čísla IP adresy sa v prípade Adobe Analytics nahradia nulami. Predtým, ako sa informácie vytvorené súborom cookie uložia, IP adresa sa nahradí individuálnymi generickými (náhodnými) IP adresami. Spoločnosť Adobe využíva takto získané informácie na posúdenie Vášho používania webovej stránky a zostavenie prehľadov o aktivitách užívateľov webových stránok. Bližšie informácie o tejto službe nájdete na stránkach Adobe (https://www.adobe.com/sk/privacy/opt-out.html). Tam môžete namietať voči aplikácii tejto služby a cookies vo vzťahu k Vám. Môžete to vylúčiť aj formou odmietnutia cookies tretích osôb resp. strán prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača.

  1. Pluginy (doplnky)

Pluginy alebo tzv. zásuvné moduly sú jednoduché programové (softvérové) doplnky, ktoré rozširujú funkcie iného programu alebo ich dopĺňajú. Nepracujú samostatne ale ako doplnok inej aplikácie resp. programu a rozširujú tak jej funkčnosť. Pluginy zvyčajne využívajú pripravené rozhranie aplikácie za účelom inštalácie prídavných funkcií rozširujúcich základný program.

Naše webové stránky používajú pluginy sociálnych sietí Facebook a LinkedIn.

Súčasť nášho online vystupovania je naša prezentácia na sociálnych sieťach a sociálne pluginy sú identifikované na našej webovej stránke príslušnými tlačidlami (ikonami) patriacimi k jednotlivým sociálnym sieťam. Na základe údajov prenášaných príslušnými službami cez sociálne pluginy je služba schopná Vás automaticky prihlásiť do Vášho účtu, ak je to potrebné.

Pri trvalom prihlásení do jednej zo sociálnych sietí môže dôjsť k priradeniu návštevy nášho webu do Vášho profilu. Súčasne sa príslušné informácie prenášajú priamo na server prevádzkovateľov spomenutých sociálnych sietí a uložia sa tam. Tieto informácie môžu byť tiež publikované v sociálnej sieti a zobrazené tam medzi Vašimi kontaktmi. Ak chcete zabrániť takému priradeniu údajov zozbieraných prostredníctvom našej webovej stránky do Vášho profilu, musíte sa odhlásiť z Vášho účtu príslušného prevádzkovateľa sociálnej siete pred návštevou našich webových stránok.

Bližšie informácie o rozsahu a účelu zberu údajov príslušnou službou, ako aj o ďalšom spracovaní a používaní Vašich údajov nájdete na webovej stránke služby príslušného prevádzkovateľa sociálnej siete:

  1. Cookies ako osobný údaj

Podľa § 5 písm. k) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť cookies považovaný za tzv. „online identifikátor“ a tým pádom i za osobný údaj, ak sa samostatne alebo v kombinácii s ďalšími jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môže použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a jej identifikáciu.

V nadväznosti na uvedené naša spoločnosť týmto poskytuje informácie v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľom v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov je SEWA, ktorej kontaktné údaje nájdete v úvode tohto dokumentu. Účely spracovania súborov cookies ako osobných údajov sú opísané vyššie pri jednotlivých kategóriách cookies v bode 4 tohto dokumentu.

Spracovanie cookies je podmienené Vašim súhlasom s používaním súborov cookies na základe referencie („cookie banneru“), ktorú sme umiestnili na našej webovej stránke, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že opustíte našu webovú stránku a pri následnej návšteve našej webovej stránky ho neudelíte.

Navyše môžete  zmeniť nastavenie Vášho prehliadača resp. príslušného zariadenia a tým vylúčiť používanie cookies vo vzťahu k Vám.

Súbory cookies budú používané na dobu nevyhnutne potrebnú na účely opísané vyššie alebo do odvolania súhlasu a následne budú vymazané. V prípade cookies tretích strán môžu byť súbory cookies z našej webovej stránky poskytované poskytovateľom služieb ako Google, Linkedin, Adobe alebo Facebook, prípadne ďalším poskytovateľom online služieb, s ktorými naša spoločnosť nadviaže spoluprácu. Zo strany SEWA nedochádza k prenosu cookies do tretích krajín (mimo EÚ).

Máte právo na prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie ich spracúvania, namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov. Ďalej máte právo, v prípade podozrenia na porušenia Vašich práv, obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade súborov cookies používaných našou webovou stránkou môže dochádzať k individuálnemu rozhodovaniu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, avšak bez právnych účinkov, ktoré by sa Vás týkali alebo Vás inak významne ovplyvňovali.