Informačno-vzdelávací leták

Predajniam ponúkame novú službu informačné materiály“, prostredníctvom ktorých si môžu plniť informačné povinnosti plynúce z legislatívy. Ponúkame Vám informačný leták určený pre zákazníkov a plagát, ktorý si môžete umiestniť vo vašej predajni napr. pri pokladni alebo pri vstupe do predajne.