Nehádžme všetko do jedného vreca

Nehádžme všetko do jedného vreca

OZV SEWA, a. s., pripravila ešte v roku 2017 sériu edukačných audionahrávok „Nehádžme všetko do jedného vreca“, ktorá je primárne určená pre školské rozhlasy. Žiaci a študenti sa z nej dozvedia nielen to, ako správne triediť jednotlivé zložky komunálnych odpadov, ale aj zaujímavosti o elektre, batériách, papieri, plastoch, skle a kovoch, ktoré sa v domácnostiach vyhadzujú najčastejšie. Pedagógovia môžu využiť nahrávky aj v rámci eko-výchovy, ako témy na diskusiu či pri tvorbe projektov.

Nahrávky získajú všetky základné a stredné školy, ktoré nám v priebehu roka odovzdajú elektroodpad a použité batérie.

Elektroodpad

Batérie

Papier

Plasty

Sklo

Kovy