Novela zákona o odpadoch

Novela zákona o odpadoch

Neprehliadnite informácie o dvoch dôležitých zmenách plynúcich z novely zákona o odpadoch č. 90/2017 Z. z., ktorá mení a dopĺňa zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

 

Informácia pre výrobcov: Zrušenie zasielania štvrťročných ohlásení

Novela zákona o odpadoch ruší § 125, ods. 6, podľa ktorého bol výrobca povinný viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a re-exportu a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému orgánu štátnej správy.

 

Čo to znamená pre Vás, ako výrobcu?

Pre Vás, ako člena OZV SEWA, sa novelou zákona o odpadoch nemení nič. Výrobca bude aj naďalej povinný v zmysle § 27 ods. 4 písm. h) viesť a uchovávať evidenciu a z tejto evidencie ohlasovať údaje ročne na MŽP SR. Ak ste členom SEWA, a.s. túto povinnosť budeme za Vás aj naďalej zabezpečovať, a to na základe Vami poskytnutých sumarizovaných štvrťročných ohlásení.

 

Informácia pre predajcov: Poskytovanie plastových tašiek

Výrobca obalov (predajca elektrozariadení), ktorý poskytuje ľahké plastové tašky k nákupu tovaru, je povinný od 1. januára 2018 poskytovať ich za úhradu. Výška poplatku za ich poskytnutie nie je zákonom definovaná. Táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek.

Čo je plastová taška?

Zákon o odpadoch definuje plastovú tašku ako tašku s uchami alebo bez nich, vyrobenú z plastu. Táto taška sa poskytuje spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo výrobkov.

 

Aké druhy plastových tašiek existujú?

Zákon o odpadoch rozoznáva dva druhy plastových tašiek:

  • ľahkú plastovú tašku s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometro
  • veľmi ľahkú plastovú tašku hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov. Táto taška je vyžadovaná z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny, s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami (tzv. mikroténové sáčky pre ovocie a pečivo)

 

Je výrobca obalov povinný poskytovať k tovaru aj iné druhy tašiek?

Áno, výrobca obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je povinný poskytovať aj iné druhy tašiek.

 

Viac o zmenách v zákone o odpadoch si môžete prečítať tu.