Obhájili sme certifikáciu ISO a OHSAS

Obhájili sme certifikáciu ISO a OHSAS

V júni 2016 prešla SEWA už po 4-krát rozsiahlym recertifikačným auditom pre systémy manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia.

Úspešný recertifikačný proces integrovaného manažérskeho systému podľa požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, sú aj pre vás – našich klientov zárukou kvality našich služieb. Tieto certifikáty sme ako prvá kolektívna organizácia na trhu získali v roku 2007.