Sme autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektroodpad, batérie a obaly a neobalové výrobky.

 

Učíme deti aj dospelých recyklovať.

Pomáhame firmám, inštitúciám, obciam a mestám bezstarostne sa zbavovať starých elektrozariadení a batérií.

Pomáhame dovozcom a výrobcom elektrozariadení, batérií a akumulátorov a obalov rásť tým, že za nich plníme legislatívne normy vyplývajúce zo zákona o odpadoch.

organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektro baterky obaly

Služby pre výrobcov/dovozcov elektrozariadení

Preberáme na seba legislatívne povinnosti dovozcov a výrobcov elektrozariadení a tým im šetríme náklady a čas a zbavujeme ich administratívnych starostí:
 • zabezpečujeme plnenie registračných, evidenčných a ohlasovacích povinností voči orgánom štátnej a verejnej správy
 • zabezpečujeme zber a recykláciu v komoditách:
  • elektroodpad
  • použité batérie a akumulátory
  • odpady z obalov
  • odpady z neobalových výrobkov
 • pomáhame zaraďovať zariadenia do správnej kategórie elektrozariadení a identifikovať povinnosti výrobcov
 • sledujeme odpadovú legislatívu a poskytujeme informačno-vzdelávací servis (poradenstvo a individuálne konzultácie)
SEWA je organizácia zodpovednosti výrobcov s udelenou autorizáciou Ministerstva životného prostredia pre komodity elektro, batérie, obaly a neobalové výrobky.

Služby pre predajne, školy, firmy, inštitúcie, zberné dvory

Držiteľov elektroodpadu a použitých batérií zbavujeme problémov s ich ďalším nakladaním:
 • zabezpečujeme zvoz a recykláciu elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov
 • prenajímame zberné nádoby
 • poskytujeme podporu pri plnení administratívnych povinností
 • poskytujeme vzdelávacie a propagačné činnosti
V zmluvných obciach a mestách:
 • zabezpečujeme zber a recykláciu odpadov z obalov a neobalových výrobkov zo zmluvných obcí ako organizácia zodpovednosti výrobcov obalov

Plnenie zákonných povinností v zahraničí

SEWA je členom European Recycling Platform (ERP), ktorá poskytuje plnenie zákonných povinností výrobcov pre elektro, obaly a batérie naprieč Európou.

ERP poskytuje riešenia pre výrobcov v 32 krajinách. Výrobcovia uvádzajúci elektro, obaly alebo batérie na trhy viacerých krajín a môžu plniť svoje povinnosti prostredníctvom balíčka riešení EuropePlus, ktorý harmonizovaným spôsobom zjednodušuje registračné a zberové povinnosti vo viacerých krajinách.

European Recycling Platform network

História

Už viac ako 13 rokov pomáhame chrániť životné prostredie a plniť zákonné normy pre výrobcov elektrozariadení. Dôveruje nám viac ako 600 výrobcov a dovozcov elektrozariadení, pre ktorých plníme aj povinnosti v komoditách batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky.

Míľniky:

2005

Memorandum o porozumení s cieľom založenia kolektívnej organizácie pre elektroodpad – SEWA (Slovak Electronic Waste Agency) medzi najvýznamnejšími výrobcami a dovozcami a IT Asociáciou a Asociáciou dovozcov audiovizuálnych technológií.

2006

SEWA diverzifikuje svoju činnosť a výrobcom elektrozariadení ponúka dodatočné služby v oblasti plnenia legislatívnych povinností aj pre batérie a obaly.

2007

SEWA zavádza integrovaný manažérsky systém podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a špecifikácie OHSAS 18001.

2008

SEWA získava certifikát EMAS a stáva sa tak prvou kolektívnou organizáciou, ktorá ponúka svoje služby v komoditách elektroodpad, batérie a obaly v súlade s environmentálnym manažérstvom a osvedčením EMAS (Európske spoločenstvo pre environmentálne manažérstvo a audit), čím sa zaviazala dodržiavať všetky legislatívne požiadavky z oblasti životného prostredia, hodnotiť, riadiť a znižovať všetky negatívne environmentálne vplyvy zo svojej činnosti.  SEWA sa tak stala v poradí šiestou slovenskou firmou a zároveň prvou slovenskou firmou bez zahraničného kapitálu, ktorá splnila podmienky zákona NR SR č. 491/2005 Z.z. a Nariadenia ES č. 1221/2009.

2010

SEWA bojuje za trhové podmienky a nižšie recyklačné poplatky aj na pôde Európskej komisie. SEWA podáva Európskej komisii oficiálnu sťažnosť na Slovenskú republiku za diskriminačný zákon znemožňujúci recykláciu elektroodpadu a batérií v zahraničí.

2011

SEWA získava ocenenie Zlatá lupa za najlepšie udržiavaný manažérsky systém registrovaný v schéme EMAS.

2012

SEWA sa stáva členom European Recycling Platform (ERP) a vytvára tak pre svojich medzinárodných klientov možnosť zjednodušeného plnenia povinností aj v iných krajinách.

2013

SEWA uvádza na trh B – boxy, náučné kartónové skladacie krabičky určené na zber použitých batérií. Prvých 50 tisíc kusov distribuuje do škôl a predajní.

2015

SEWA uvádza na trh reprezentatívne interiérové kontajnery na zber drobného elektra v kancelárskych priestoroch.

2016

SEWA v zmysle novej legislatívy získava autorizáciu ako Organizácia zodpovednosti výrobcov pre komodity elektro, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky a naďalej tak poskytuje komplexný servis pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení vo všetkých komoditách.

2020

SEWA ako Organizácia zodpovednosti výrobcov pre komodity elektro, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky má predĺžené relevantné autorizácie na svoju činnosť do roku 2024.

Máte doplňujúce otázky?

Kontaktujte nás!

Formulár nie je určený na objednávanie odvozu elektroodpadu. Pre odvoz elektra kliknite sem.

Chcete sa stať členom?

Registrujte sa!

Pre registráciu prosím vyplňte nasledujúci registračný formulár.

registrovať sa