Učíme deti aj dospelých recyklovať.

Pomáhame firmám, inštitúciám, obciam a mestám bezstarostne sa zbavovať starých elektrozariadení a batérií.

Pomáhame výrobcom a dovozcom elektrozariadení, batérií a akumulátorov a obalov rásť tým, že za nich plníme legislatívne normy vyplývajúce zo zákona o odpadoch.

Sme autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektroodpad, batérie a obaly a neobalové výrobky.
organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektro baterky obaly

Služby pre výrobcov/dovozcov elektrozariadení

Preberáme na seba legislatívne povinnosti výrobcov a dovozcov elektrozariadení a tým im šetríme náklady a čas a zbavujeme ich administratívnych starostí:
 • zabezpečujeme plnenie registračných, evidenčných a ohlasovacích povinností voči orgánom štátnej a verejnej správy
 • zabezpečujeme zber a recykláciu v komoditách:
  • elektroodpad
  • použité batérie a akumulátory
  • odpady z obalov
  • odpady z neobalových výrobkov
 • pomáhame zaraďovať zariadenia do správnej kategórie elektrozariadení a identifikovať povinnosti výrobcov
 • sledujeme odpadovú legislatívu a poskytujeme informačno-vzdelávací servis (poradenstvo a individuálne konzultácie)

SEWA je organizácia zodpovednosti výrobcov s udelenou autorizáciou Ministerstva životného prostredia pre komodity elektro, batérie, obaly a neobalové výrobky.

Služby pre predajne, školy, firmy, inštitúcie, zberné dvory

Držiteľov elektroodpadu a použitých batérií zbavujeme problémov s ich ďalším nakladaním:
 • zabezpečujeme zvoz a recykláciu elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov
 • prenajímame zberné nádoby
 • poskytujeme podporu pri plnení administratívnych povinností
 • poskytujeme vzdelávacie a propagačné činnosti
V zmluvných obciach a mestách:
 • zabezpečujeme zber a recykláciu odpadov z obalov a neobalových výrobkov zo zmluvných obcí ako organizácia zodpovednosti výrobcov obalov

Plnenie zákonných povinností v zahraničí

SEWA je členom European Recycling Platform (ERP), ktorá poskytuje plnenie zákonných povinností výrobcov pre elektro, obaly a batérie naprieč Európou.

ERP poskytuje riešenia pre výrobcov v 32 krajinách. Výrobcovia uvádzajúci elektro, obaly alebo batérie na trhy viacerých krajín a môžu plniť svoje povinnosti prostredníctvom balíčka riešení EuropePlus, ktorý harmonizovaným spôsobom zjednodušuje registračné a zberové povinnosti vo viacerých krajinách.

European Recycling Platform network

Tím SEWA

organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA

História

Už viac ako 13 rokov pomáhame chrániť životné prostredie a plniť zákonné normy pre výrobcov elektrozariadení. Dôveruje nám viac ako 600 výrobcov a dovozcov elektrozariadení, pre ktorých plníme aj povinnosti v komoditách batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky.

Míľniky:

2005

Memorandum o porozumení s cieľom založenia kolektívnej organizácie pre elektroodpad – SEWA (Slovak Electronic Waste Agency) medzi najvýznamnejšími výrobcami a dovozcami a IT Asociáciou a Asociáciou dovozcov audiovizuálnych technológií.

2006

SEWA diverzifikuje svoju činnosť a výrobcom elektrozariadení ponúka dodatočné služby v oblasti plnenia legislatívnych povinností aj pre batérie a obaly.

2007

SEWA zavádza integrovaný manažérsky systém podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a špecifikácie OHSAS 18001.

2008

SEWA získava certifikát EMAS a stáva sa tak prvou kolektívnou organizáciou, ktorá ponúka svoje služby v komoditách elektroodpad, batérie a obaly v súlade s environmentálnym manažérstvom a osvedčením EMAS (Európske spoločenstvo pre environmentálne manažérstvo a audit), čím sa zaviazala dodržiavať všetky legislatívne požiadavky z oblasti životného prostredia, hodnotiť, riadiť a znižovať všetky negatívne environmentálne vplyvy zo svojej činnosti.  SEWA sa tak stala v poradí šiestou slovenskou firmou a zároveň prvou slovenskou firmou bez zahraničného kapitálu, ktorá splnila podmienky zákona NR SR č. 491/2005 Z.z. a Nariadenia ES č. 1221/2009.

2010

SEWA bojuje za trhové podmienky a nižšie recyklačné poplatky aj na pôde Európskej komisie. SEWA podáva Európskej komisii oficiálnu sťažnosť na Slovenskú republiku za diskriminačný zákon znemožňujúci recykláciu elektroodpadu a batérií v zahraničí.

2011

SEWA získava ocenenie Zlatá lupa za najlepšie udržiavaný manažérsky systém registrovaný v schéme EMAS.

2012

SEWA sa stáva členom European Recycling Platform (ERP) a vytvára tak pre svojich medzinárodných klientov možnosť zjednodušeného plnenia povinností aj v iných krajinách.

2013

SEWA uvádza na trh B – boxy, náučné kartónové skladacie krabičky určené na zber použitých batérií. Prvých 50 tisíc kusov distribuuje do škôl a predajní.

2015

SEWA uvádza na trh reprezentatívne interiérové kontajnery na zber drobného elektra v kancelárskych priestoroch.

2016

SEWA v zmysle novej legislatívy získava autorizáciu ako Organizácia zodpovednosti výrobcov pre komodity elektro, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky a naďalej tak poskytuje komplexný servis pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení vo všetkých komoditách.

Máte doplňujúce otázky?

Kontaktujte nás!

Chcete sa stať členom?

Registrujte sa!

Pre registráciu prosím vyplňte nasledujúci registračný formulár.

registrovať sa