Príďte k nám v stredu na kávu!

Príďte k nám v stredu na kávu!

Aj v roku 2021 sa na Vás tešíme každú stredu dopoludnia v čase od 9,00 do 11,00 hod.

 

Konzultačné stredy pre klientov

ČO? osobné stretnutie pri výbornej káve, kedy sa môžete prísť poradiť nielen ohľadne nového zákona o odpadoch, ale aj nového informačného systému, spôsobu podávania štvrťročných ohlásení a všetkých súvisiacich otázok.

KEDY? každú stredu od 9,00 do 11,00 hod.

KDE? priamo v priestoroch SEWA, a. s. Sliačska 1E, 831 02 Bratislava (vchod zo Sliačskej ulice)

AKO? Nakoľko sme časovo aj kapacitne limitovaní, najneskôr do pondelka daného týždňa sa prihláste e-mailom na sewa@sewa.sk, telefonicky na 02/4910 68 23 alebo 02/4910 68 24.

 

Tešíme sa na Vás!