Aj v odpadoch môžete mať doma poriadok

Odpad z domácností sa na Slovensku triedi už niekoľko desaťročí. Každú dekádu pribudnú nové zložky komunálnych odpadov, s ktorými sa treba porátať. V byte je priestor obmedzený, a preto je systém triedenia dôležitý. Prinášame vám niekoľko tipov, ako to robiť smart. Predsa aj v odpadoch môžete mať doma poriadok.

 

1. Použite jednu spoločnú nádobu

Do jednej nádoby/tašky môžete spolu odkladať sklo, plasty, kovy aj papier. Nezabudnite už doma redukovať ich objem. Papierové krabice rozoberte a zložte na plocho, PET fľaše zošliapnite.

Tip: Pred samotným vyhodením odpadov vytrieďte ešte doma jednotlivé zložky do separátnych tašiek, ktoré už len pohodlne vysypete do správnych kontajnerov. Tašky si odložte na ďalšie použitie.😊

 

2. Zapojte deti do triedenia

Pokiaľ máte obmedzený priestor a nemôžete mať zvlášť nádobu na každý druh triedeného odpadu, pripravte si malú tašku, do ktorej dáte všetok vytriedený odpad v daný deň. Odpad vynášajte častejšie, napr. každý druhý deň.

Tip: Zapojte deti do triedenia: zo spoločnej nádoby môžu vyseparovať odpad už doma a samy ho zaniesť do kontajnerov. Čo sa v detstve naučia, bude pre nich neskôr samozrejmosťou.

 

3. Aj malé sa počíta

V každej domácnosti sa nájdu použité batérie z hračiek a rôznych elektrozariadení. Pripravte si menšiu škatuľku, napr. od topánok, a zbierajte batérie doma. Keď sa naplní, stačí ju odniesť do ktorejkoľvek predajne, v ktorej predávajú nové batérie. Je to rýchle a pohodlné.

Tip: Mnohí ešte stále zahadzujú batérie do komunálu v domnienke, že „malé sa stratí“. Väčšina komunálneho odpadu na Slovensku končí doživotne na skládkach. Ak sa v odpade nachádzajú aj batérie, toxické látky z nich sa uvoľňujú do pôdy a podzemných vôd.

 

4. Odpojte sa

Ak sa potrebujete zbaviť starých elektrozariadení, máte dve možnosti: veľmi malé elektro (vonkajší rozmer do 25 cm) môžete zaniesť do najbližšej predajne elektra; v prípade väčších rozmerov môžete elektroodpad odviezť na zberný dvor v mieste svojho bydliska.

Tip: Väčšina predajcov elektra ponúka svojim zákazníkom, pri kúpe nového produktu, bezplatný odvoz starého elektrozariadenia priamo z domácnosti. Ak si teda kúpite napr. novú chladničku, tak starú vám zároveň v rovnaký deň odvezú. Niektorí predajcovia ponúkajú túto službu zdarma.

 

5. BRKO

Od roku 2021 budú mať aj obyvatelia bytových domov povinnosť triediť kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Zadovážte si mini kompostér v tvare retro kanvičky alebo inej nádoby, ktorým ozvláštnite aj svoju kuchyňu. Nádoby majú do 25 cm a je potrebné ich častejšie vynášať do spoločného kompostéra.

Tip: Výnimku na triedenie BRKO – biologicky rozložiteľný odpad – budú mať len Bratislava a Košice, a to z dôvodu, že komunálny odpad, ktorého súčasťou je aj kuchynský biologický odpad, putuje do spaľovní, kde sa mení na elektrickú energiu. Výnimku budú mať aj domácností, ktoré sa nachádzajú v historických centrách miest (a je predpoklad technických problémov pri vykonávaní zberu) alebo domácnosti v riedko osídlených oblastiach.

 

6. Kuchynský olej

Viete, že jedlý olej je zakázané vylievať do kanalizácie? Tak čo s ním? Vychladnutý olej prelejte cez sitko do PET fľaše a tú môžete odovzdať buď na zbernom dvore vo vašej obci, ak obec tento druh odpadu zbiera, alebo na vybraných čerpacích staniciach spoločnosti Slovnaft či vo vybraných predajniach Kaufland.

Viete, že? Olej, ktorý sa vyleje do kanalizácie končí v riekach, kde znečisťuje a ohrozuje živočíchy, ako ryby, vtáky a vodné cicavce.

 

7. Stavebný odpad

Ak máte väčšie množstvo odpadu, ktorý vznikne napr. pri rekonštrukcii, môžete sa dohodnúť s realizátorom stavebných prác alebo so zberovou spoločnosťou, ktorá vám prenajme kontajner na dohodnutý čas za poplatok. Po skončení prenájmu príde po kontajner a odvezie ho na zberný dvor.

 

8. Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne
  • Namiesto balenej vody používajme kohútikovú vodu alebo si zadovážme vodný filter.
  • Na nákup nosme opakovateľne použiteľné tašky (dajú sa kúpiť či ušiť zo starého oblečenia).
  • Nepoužívajme mikroténové sáčky, ale textilné vrecúška – predávajú ich vo väčšine supermarketov.
  • Jednorazové batérie vymeňme za opakovane nabíjateľné.
  • Kupujme kvalitné elektrospotrebiče, ktoré vydržia roky.
  • Pred kúpou nového produktu si rozmyslime, či ho naozaj potrebujeme.

Tip: Nájdime alternatívu v domácnosti a recyklujme: zo sklených nádob a fliaš vieme vyrobiť svietnik, vázu alebo stojan na ceruzky, z kartónovej krabice úložné nádoby do kuchyne, pre hračky a pod., pričom každý kúsok bude originál.