Povinnosti právnických osôb s elektroodpadom

Aj v súčasnosti je ešte mnoho takých, ktorí nevedia, ako sa správne zaobchádza so starými či nepoužiteľnými elektrospotrebičmi a že ich miesto nie je ani na skládke, ani v pivnici. Dnes si odpovieme na otázku, aké sú povinnosti právnických osôb v spojení s elektroodpadom.

Zákon pri problematike elektroodpadu rozlišuje tri skupiny právnických osôb a každej z nich ukladá rozdielne povinnosti. Prvými sú výrobcovia a dovozcovia, ktorí musia okrem administratívnych povinností zabezpečiť aj zber a recykláciu použitých zariadení. Druhou skupinou sú predajcovia elektra, ktorých povinnosťou je prevzatie starých zariadení pri kúpe nových. Tretími sú bežné firmy, školy a inštitúcie, ktoré musia vyriešiť, ako sa zbaviť elektroodpadu ekologicky napríklad pri ich výmene za novšie alebo pri vyraďovaní použitých. Zákon je najprísnejší práve na prvú spomínanú skupinu – na výrobcov a dovozcov elektrozariadení.

Samotný zákon o odpadoch, ktorého súčasťou je aj komodita elektroodpadu, bol od svojho vydania novelizovaný už päťkrát a pripravujú sa ďalšie. Napríklad od začiatku roka 2019 vstúpila do platnosti nová kategorizácia elektrozariadení, ktorá ich rozsah znížila z desiatich na šesť: zariadenia na tepelnú výmenu; obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm²; svetelné zdroje a malé IT a telekomunikačné zariadenia. Zvyšné dve kategórie sa nedelia podľa typu zariadenia či jeho hmotnosti, ale podľa veľkosti (dĺžka najdlhšej hrany). Detailnejšie informácie o týchto zmenách si môžete prečítať na našej webovej stránke.

Rastúce ciele zberu

Od roku 2021 pribudne ďalšia výzva, a tou bude zvýšený cieľ zberu. Ten bude musieť podľa európskej legislatívy dosahovať 65 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh počas predchádzajúcich troch rokov. Ak by si povinnosti chcel zabezpečovať výrobca/dovozca elektrozariadení sám, bolo by to pre neho finančne a časovo nevýhodné, najmä z dôvodu zabezpečovania ich zberu na celom území Slovenska. Z hľadiska nákladov, času, administratívy a personálneho zabezpečenia je výhodnejšie spolupracovať s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), akou je aj SEWA, ktorá sa o celý proces postará namiesto výrobcu/dovozcu.

Akýkoľvek spotrebič – televízor, chladnička alebo elektrická zubná kefka – je pri uvádzaní na trh zabalený v obale a zvykne obsahovať aj batérie. Aj za tieto komodity, okrem samotného spotrebiča, zodpovedá z hľadiska zákona o odpadoch dovozca. Sú to ďalšie povinnosti, na ktoré by mal myslieť. Teda, pokiaľ nie je členom SEWA. V prípade, že je členom našej organizácie, je to ďalšia z vecí, o ktorú sa postaráme.

Bezplatný odvoz elektroodpadu pre firmy a inštitúcie

Ak ste firma alebo inštitúcia, starý či vyradený elektroodpad môžete kedykoľvek nahlásiť na odvoz v rámci projektu e-Deratizácia. Ten vám do 7 dní od nahlásenia cez našu webstránku bezplatne odvezieme priamo z vašich priestorov. Vystavíme vám zároveň všetky potrebné potvrdenia a doklady o ekologickej likvidácii, vrátane „Zeleného certifikátu“. Slúži ako potvrdenie, že ste spoločnosťou s aktívnym prístupom k ochrane životného prostredia.

Veríme, že sme vám o trochu viac objasnili povinnosti právnických osôb v súvislosti s elektroodpadom.

Chcem odviezť elektroodpad z mojej firmy, školy, inštitúcie