SEWA získala autorizáciu pre elektro!

SEWA získala autorizáciu pre elektro!

Dňa 2. mája 2016 získala SEWA, a.s. od MŽP SR autorizáciu na činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia.

SEWA, a. s. požiadala o autorizáciu pre činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov aj pre komodity batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky. Vzhľadom na to, že sme splnili všetky legislatívne požiadavky očakávame kladné stanovisko aj v prípade batérií, obalov a neobalových výrobkov.