Informácie o ochrane osobných údajov

V súvislosti s legislatívnymi zmenami, týkajúcich sa ochrany osobných údajov (GDPR) si Vás dovoľujeme informovať o spôsobe ochrany a použitia osobných údajov, ktoré sú poskytnuté SEWA, a.s. na účely zabezpečovania služieb pre klientov – výrobcov vyhradených výrobkov a zmluvných partnerov (spracovatelia, zberové spoločnosti, miesta zberu, obce a ostatní partneri).