Recyklačné poplatky 2019

Cenník EEZ (platný od 1. januára 2019)

Od 1. januára 2019 prechádzame na novú kategorizáciu EEZ, čím sa mení aj štruktúra cenníka. Recyklačné poplatky zostávajú v rovnakej výške.

Cenník Batérie a akumulátory 

Cenník Obaly a neobalové výrobky 

Recyklačné poplatky

Cenník EEZ (platný od 1. júla 2017)

Od 1. júla 2017 SEWA, a.s. znižuje ceny vybraných položiek elektra.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste informáciu o znížení cien poslali v dostatočnom predstihu aj Vašim obchodným partnerom. Vy aj oni tak budete mať dostatok času pripraviť sa a zabezpečiť legislatívnu povinnosť uvádzať recyklačný poplatok viditeľným spôsobom v celom distribučnom reťazci (táto povinnosť sa vzťahuje iba na EEZ z domácnosti) s aktuálnymi cenami platnými po 1. júli 2017. Predajca je totiž povinný viditeľným spôsobom uvádzať kusovú sadzbu recyklačného poplatku konečnému spotrebiteľovi a jeho výška sa nesmie meniť v celom distribučnom reťazci.

 

Cenník EEZ (platný od 1. januára 2017)

Od 1. januára 2017 SEWA, a.s. znižuje ceny elektra a prenosných batérií.

Odporúčame Vám zaslať túto informáciu v dostatočnom predstihu aj Vašim obchodným partnerom, aby bolo možné zabezpečiť legislatívnu povinnosť uvádzania recyklačného poplatku viditeľným spôsobom v celom distribučnom reťazci (táto povinnosť sa vzťahuje iba na EEZ z domácnosti) s aktuálnymi cenami platnými od 1.1.2017.

Pripomíname, že predajca je povinný uvádzať kusovú sadzbu recyklačného poplatku konečnému spotrebiteľovi a jeho výška sa nesmie meniť v celom distribučnom reťazci. SEWA  umožňuje výrobcom, dovozcom, distribútorom a predajcom napĺňať túto zákonnú povinnosť fakturovaním kusových sadzieb recyklačných poplatkov v daných kategóriách elektrozariadení z domácnosti.

 

Cenník Batérie a akumulátory (platný od 1. januára 2017)

Cenník – Batérie a akumulátory

Cenník Obaly a neobalové výrobky (platný od 1. júla 2016)

Cenníky