Už druhýkrát v tomto roku znižujeme recyklačné poplatky!

Už druhýkrát v tomto roku znižujeme recyklačné poplatky!

Od 1. júla 2017 pre vás znižujeme recyklačné poplatky vybraných položiek elektrozariadení.

Nový zákon o odpadoch (platný od 1. januára 2016) priniesol okrem iného aj zmenu v spôsobe uvádzania recyklačných poplatkov. Aby sme vám umožnili plnenie tejto zákonnej povinnosti, fakturujeme od 1. januára 2016 recyklačný poplatok za kus elektrozariadenia. Nakoľko je naším dlhodobým cieľom aj optimalizácia našich služieb, od 1. júla 2017 pre vás znižujeme recyklačné poplatky vybraných položiek elektrozariadení. Nový cenník si môžete stiahnuť tu.