Batérie a akumulátory, sú zdroje elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie. Skladajú sa z jedného alebo viacerých primárnych (nedobíjateľné B&A) alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych článkov (dobíjateľné B&A).
Väčšina typov batérií obsahuje toxické ťažké kovy ako nikel, kadmium a ortuť. Všetky tieto kovy možno získať späť a znovu použiť.
Recyklácia batérií je priaznivá pre životné prostredie, pretože zamedzuje skládkovaniu, kde môžu ťažké kovy unikať do pôdy, čo spôsobuje znečistenie vody a pôdy a ohrozenie živočíšneho a rastlinného života. Ak sa batérie spaľujú spolu s domovým odpadom, ťažké kovy, ktoré sú ich obsahom, spôsobujú znečistenie ovzdušia.

Máte doplňujúce otázky?

Kontaktujte nás!

Kontaktný formulár

*povinné údaje