Táto kategória zahŕňa zariadenia, ako sú práčky, sporáky, umývačky a sušičky. Prvá etapa recyklácie je dekontaminácia: káble a ďalšie elektrické komponenty sú odstránené. Predradníky, plasty, zlúčeniny železa a iných kovov sú od seba oddelené a vyseparované. Tieto materiály sú potom odoslané na ďalšie spracovanie a využitie.

Máte doplňujúce otázky?

Kontaktujte nás!

Kontaktný formulár

*povinné údaje