Vymeňte elektroodpad za lopty 2020

Vymeňte elektroodpad za lopty 2020

Pridajte sa aj vy k viac ako 420 školám a vzdelávacím inštitúciám, ktoré s nami od roku 2014 zbierajú elektroodpad. Spojte užitočné s príjemným – odovzdajte nám staré elektrozariadenia a použité batérie a my vás odmeníme športovými potrebami.

KTO sa môže zapojiť?

Všetky školy a vzdelávacie inštitúcie na celom území Slovenska:
• materské školy
• základné a stredné školy
• vysoké školy
• základné umelecké školy
• jazykové školy
• školské internáty
• reedukačné zariadenia
• detské domovy a internáty
• centrá voľného času
• ostatné inštitúcie, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí a mládeže

 

ČO zbierame?

Staré elektrozariadenia a použité batérie (nie automobilové).

 

KEDY nám môžete odovzdať elektroodpad a použité batérie?

Počas celého roka 2020.

 

PREČO zbierať s nami?

  • vystavíme vám potvrdenie pre účely odpisov majetku a účtovníctva*
  • bezplatný odvoz elektroodpadu a použitých batérií priamo z vašich priestorov
  • získate športové potreby pre vašu školu podľa vyzbieraného množstva
  • navyše vám pribalíme sériu audio nahrávok „Nehádžme všetko do jedného vreca“ o správnom triedení komunálnych odpadov, ktorú môžete využiť v rámci eko-výchovy alebo v školskom rozhlase
  • získate Zelený certifikát potvrdzujúci aktívny prístup školy/inštitúcie k ochrane životného prostredia
  • 1 ks futbalky navyše, ak spolu s elektroodpadom odovzdáte 100 kg použitých batérií (nie automobilové)

 

Zbierajte elektroodpad a získajte športové potreby!

 

Objednať bezplatný odvoz elektroodpadu a použitých batérií

 

Všetky subjekty, ktoré nám odovzdajú elektroodpad a použité batérie v priebehu roku 2020 získajú do konca marca 2021 „Zelený certifikát“, potvrdzujúci aktívny prístup školy/inštitúcie k ochrane životného prostredia.

 

Kampaň z roku 2019 v číslach:

  • 100 škôl a výchovno-vzdelávacích inštitúcií nám odovzdalo elektroodpad
  • odviezli sme takmer 59 ton elektroodpadu
  • rozdali sme 534 kusov športových potrieb

 

* Ak sú elektrozariadenia evidované v majetku organizácie, pri ich vyraďovaní je potrebné myslieť aj na potvrdenie o recyklácii pre účely odpisov majetku a účtovníctva. Potvrdenie vystavené organizáciou oprávnenou na zber a likvidáciu elektroodpadu od vás môže vyžadovať prípadná kontrola zo strany štátnych orgánov. Organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA Vám vystaví doklad potvrdený spracovateľom a zabezpečí odvoz elektroodpadu na zberný dvor, resp. k spracovateľovi bezplatne.