Vzdelávame obyvateľov

Vzdelávame obyvateľov

SEWA, a. s. v priebehu rokov 2019 – 2020 vzdeláva občanov aj prostredníctvom informačných oznamov v 11 lokálnych rádiách. Obyvateľov  informujeme o potrebe triedenia komunálnych odpadov, čím prispievajú k šetreniu prírodných zdrojov, ochrane ľudského zdravia a životného prostredia.

Oznam č. 1

Oznam č. 2