Zber použitých batérií so Šmudlom 3

Zber použitých batérií so Šmudlom 3

Už tretí školský rok, v spolupráci s neziskovou organizáciou DAPHNE vzdelávame predškolákov v rámci eko-výchovného projektu „Zbierame použité batérie so Šmudlom“ Úspešný projekt odštartoval v marci 2017 s jedenástimi pilotnými materskými školami v Bratislave. V súčasnosti sa s nami vzdelávajú škôlkari v Bratislavskom a Trnavskom kraji, v Nitre, Prievidzi, vo Zvolene a v Košiciach.
Projekt sa skladá z dvoch vzájomne prepojených častí. V rámci eko-výchovy deti spolu s kamarátom Šmudlom riešia záhadu znečistenej vody v susednom lese. Formou interaktívnej hry sa deti dozvedia ako správne triediť odpady (papier, plasty, sklo, kovy a elektroodpad) a prečo nemôžu vyhadzovať staré batérie, napr. aj zo svojich hračiek do obyčajného smetného koša alebo voľne do prírody, čo sa deje s batériami potom ako ich vhodia do správnej nádoby a čo všetko sa dá po recyklácii zo získaných druhotných surovín vyrobiť.
Získané vedomosti si deti overia aj v praxi, a to pri zbere použitých batérií do papierových krabičiek, tzv. B-boxov, ktoré dostane každé dieťa.

Projekt v číslach (marec 2017 – jún 2019)
232 MŠ zapojených do projektu
9 200 detí bolo vyškolených v rámci eko-výchovnej hodiny
21 000 detí spolu s rodičmi zbiera batérie
23 ton vyzbieraných batérií