Žiadosť o udelenie autorizácie podaná!

Žiadosť o udelenie autorizácie podaná!

SEWA, a. s. podala žiadosť o udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov.

Dňa 31. marca 2016 sme doručili na MŽP SR 3 samostatné písomne žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky.

Hneď ako SEWA, a. s. dostane rozhodnutie o udelení autorizácie, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať.