ElektroOdpad-Dopad

ElektroOdpad-Dopad

Projekt rovesníckeho vzdelávania ElektroOdpad-Dopad v spolupráci neziskovou organizáciou Živica pre základné a stredné školy, zameraný na životný cyklus elektrospotrebičov, cieľom ktorého je viesť deti a mládež k zodpovednému správaniu voči životnému prostrediu. V školskom roku 2017/2018 sa do pilotného projektu zapojilo 10 škôl v rámci celého Slovenska. V rámci projektu žiaci vyzbierali takmer 14 ton elektroodpadu.