Členovia SEWA získali späť 20% recyklačných poplatkov za rok 2018

Členovia SEWA získali späť 20% recyklačných poplatkov za rok 2018

SEWA svojim členom – výrobcom a dovozcom elektrozariadení – vrátila vo fakturácií za 4. kvartál 2018 viac ako 386 tisíc eur v komoditách elektrozariadenia a batérie. Úsporu vo výške 20 % z celoročných recyklačných poplatkov sme priniesli našim klientom aj vďaka stabilnej cenovej politike a efektívnemu riadeniu nákladov, priebežnej optimalizácii zbernej siete a rastúcej členskej základni.

Tlačová správa