ElektroOdpad-Dopad 2

ElektroOdpad-Dopad 2

Spoločný projekt SEWA, a.s. a neziskovej organizácie Živica ElektroOdpad-Dopad pokračuje aj v roku 2019. Druhý ročník odštartoval v septembri 2018 a je v ňom zapojených 12 základných a stredných škôl v rámci celého Slovenska. Hlavným cieľom projektu je rovesnícke vzdelávanie, v rámci ktorého dvanásť tímov, v zložení 2 žiaci a 1 pedagóg za každú školu, vzdelávajú a informujú svojich rovesníkov – spolužiakov o negatívnom vplyve nadmernej spotreby elektrospotrebičov na životné prostredie a ľudské zdravie.

Do 1. ročníka projektu, ktorý sa realizoval v školskom roku 2017/2018 sa zapojilo 10 základných a stredných škôl zo Slovenska. Žiakom a študentom sa podarilo pripraviť zaujímavé akčné dni pre spolužiakov a v rámci projektu školy spoločne vyzbierali takmer 14 ton elektroodpadu.