ElektroOdpad-Dopad 3

ElektroOdpad-Dopad 3

Od septembra 2019 pokračuje výchovný projekt ElektroOdpad-Dopad svojim tretím ročníkom na školách naprieč Slovenskom.  Projekt je pripravený v spolupráci s neziskovou organizáciou Živica.

Do projektu je zapojených 15 základných a stredných škôl, na ktorých bude počas celého školského roka prebiehať rovesnícke vzdelávanie, ktoré žiakom a študentom priblíži životný cyklus elektrospotrebičov od jeho výroby až po ekologickú recykláciu.

Akčné tímy z každej zapojenej školy absolvujú dva kurzy, na ktorých sa oboznámia s metódami vzdelávania a šírenia osvety a získajú návody a materiály o danej téme. Počas projektu plnia tímy na svojej škole dištančné úlohy (zisťujú v škole a v blízkom okolí úroveň znalosti o životnom cykle elektrospotrebičoch), neskôr realizujú rovesnícke vzdelávanie v najbližšej komunite (vlastná škola, susedná škola, obyvatelia z okolia a pod.) a projekt zavŕšia tzv. akčnými dňami, ktoré sú súčasťou Medzinárodného dňa Zeme.

ZŠ M. R. Štefánika z Trebišova vypracovala v rámci druhého ročníka elektroOpdad-Dopad manuál Desatoro domáceho šetrenia energie.

 

Počas troch ročníkov od septembra 2017 sa do projektu zapojilo 37 základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktoré v rámci projektu spolu vyzbierali 26 ton elektroodpadu.