ElektroOdpad-Dopad 4

ElektroOdpad-Dopad 4

Štvrtý ročník eko-výchovného projektu ElektroOdpad-Dopad odštartoval v septembri 2020 v spolupráci s neziskovou organizáciou Živica. Cieľom projektu je prebudiť u mladých ľudí záujem o životné prostredie prostredníctvom témy „životný cyklus elektrospotrebičov“ a motivovať žiakov k zodpovednému správaniu.

Zážitkové vzdelávanie

V tomto ročníku sa do projektu zapojilo 21 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Akčné tímy na jednotlivých školách (zložených z jedného pedagóga a dvoch žiakov/študentov) sa na jeseň zúčastnili série online webinárov, v rámci ktorých sa zážitkovou formou dozvedeli viac o životnom cykle elektrospotrebičov. Zúčastnili sa tiež online exkurzie v závode na spracovanie elektroodpadu ZEDKO a získali nové námety pre vlastné rovesnícke vzdelávanie.

V apríli 2021 čaká školy realizácia akčných dní, ktorých cieľom je kreatívnym spôsobom priblížiť školskej a blízkej komunite problematiku životného cyklu elektrospotrebičov a ako s nimi nakladať keď sa z nich stane elektroodpad.

 

Výsledky školských aktivít

Školy, ktoré sa zúčastnili projektu v minulých rokoch s nami naďalej spolupracujú pri zbere elektroodpadov. Od septembra 2017 do decembra 2020 spolu vyzberali 34 ton elektroodpadu.

Základná škola Plaveč vytvorila v rámci projektu ElektroOdpad-Dopad ľudovú pieseň. Niekoľko zaujímavých aktivít škôl nájdete aj na našom profile na Facebooku.