Kampane a projekty 2018

Spoločne s našimi partnermi sa prostredníctvom vzdelávania detí a mládeže aktívne podieľame na ochrane životného prostredia zberom elektroodpadu a použitých batérií zo škôl, firiem a inštitúcií.

Aktivity z uplynulých rokov

Zbierame použité batérie so Šmudlom 2017pilotný eko-výchovný program spojený so zberom batérií pre deti predškolského veku v spolupráci s Daphne.

ElektroOdpad-Dopad 2017/2018 – pilotný projekt rovesníckeho vzdelávania v spolupráci so Živicou pre základné a stredné školy zameraný na životný cyklus elektrospotrebičov, cieľom ktorého je naučiť deti a mládež k zodpovednému správaniu voči ekosystému.

Nehádžme všetko do jedného vreca – audio-vzdelávacia séria zameraná na správne triedenie odpadov určená pre žiakov základných a stredných škôl. Obsahuje 7 samostatných nahrávok, z ktorých sa poslucháči dozvedia, ako správne nakladať s elektroodpadom, použitými batériami a s odpadmi z plastov, papiera, skla a kovov.

Vymeň elektro za lopty – projekt ekologického zberu elektroodpadu v školách a vzdelávacích inštitúciách od roku 2014.

e-Deratizácia 2017 – bezplatný zber elektroodpadu a použitých prenosných batérií z firiem a inštitúcií v rámci celého Slovenska.

MFF Ekotopfilm-Envirofilm 2016/2017 – medzinárodný filmový festival filmov o ochrane životného prostredia, v rámci ktorého spolupracuje SEWA s Naturpackom a vzdeláva deti ako a prečo je správne triediť komunálne odpady.

Vymeň elektro za lopty! – 3. ročník zberu elektroodpadu zo škôl a vzdelávacích inštitúcií v rámci celého Slovenska.

e-Deratizácia 2016 – bezplatný zber elektroodpadu a použitých prenosných batérií z firiem a inštitúcií v rámci celého Slovenska.

B-box – edukačná papierová krabička určená na zber použitých batérií z domácností, ktorá je distribuovaná prostredníctvom vybraných sietí zmluvných elektro predajní a v rámci mnohých programov a podujatí.

MFF Ekotopfilm-Envirofilm 2015/2016 – medzinárodný filmový festival filmov o ochrane životného prostredia. V rámci Junior festivalu spolupracujeme so spoločnosťou Naturpack a vzdelávame deti ako a prečo je správne triediť komunálne odpady.

Čistíme Slovensko – v spolupráci so spoločnosťou NAY sme už druhý rok zbierali zabudnuté elektrospotrebiče v pivnicicach a na povalách na celom území Slovenska.

Let´s clean Slovakia – zber použitých batérií v spolupráci s vybranými distribútormi a predajnými sieťami v rámci celoeurópskej iniciatívy „Let´s clean Europe“.

Deň Zeme – v rámci Dňa Zeme sme školám ponúkli voľnočasové a edukačné pomôcky na ekologickú výchovu.