Kde nás nájdete?

Kontakt SEWA

Logistika

Odvoz elektroodpadu (predajne elektrospotrebičov, organizácie, obce)

Margita Heklová

zabezpečenie odvozu
elektroodpadu

Miroslava Zacharová BA (Hons)

zberové a spracovateľské organizácie

Mgr. Martin Achberger

zmluvy o odbere a spätnom zbere, ohlásenia o odpade, SLNO

Klientsky servis

Výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení

Mgr. Jana Urbanovičová

ohlásenie o dovoze, recyklačné poplatky, členské zmluvy

Ing. Beata Rezsnáková

ohlásenie o dovoze, členské zmluvy, zahraniční členovia

Ing. Peter Remeník, MBA

Key Account Manager

PR a Marketing

Mgr. Lívia Burzová

vzdelávacie kampane, PR a marketing

Ekonomické oddelenie

Mgr. Monika Bednárová

faktúry, úhrady, recyklačné poplatky

Vedenie spoločnosti

Ing. Jozef Kozák

výkonný riaditeľ

Fakturačné údaje

SEWA, a.s.
Sliačska 1E
831 02 Bratislava

IČO: 35 942 355
DIČ: 2022031924
IČ DPH: SK2022031924

IBAN: SK7311000000002625845838
SWIFT: TATRSKBX
BANKA: Tatra banka, a.s.

Máte doplňujúce otázky?

Kontaktujte nás!

Chcete sa stať členom?

Registrujte sa!

Pre registráciu prosím vyplňte nasledujúci registračný formulár.

registrovať sa