Nový zákon o odpadoch – neprehliadnite kľúčové zmeny

Nový zákon o odpadoch – neprehliadnite kľúčové zmeny

Od 1. januára 2016 vstúpi do platnosti nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z., ktorý prináša množstvo zmien. Ktoré z nich by ste rozhodne nemali prehliadnuť?

Vyberáme pre Vás:

  • Zánik Recyklačného fondu k 31. decembru 2016. Povinnosť registrácie nového výrobcu do Recyklačného fondu trvá do  30.6.2016 (predtým do 30 dní od začatia činnosti).
  • Povinnosť výrobcu uvádzať pri predaji elektrozariadení výšku recyklačného poplatku, a to na obale, etikete daňovom doklade a pod. (predtým nepovinné).
  • Povinnosť registrácie výrobcu do štátnych registrov pre obaly 30 dní pred uvedením výrobkov na trh (predtým do 30 dní od začatia činnosti).
  • Výrobca vyhradeného výrobku so sídlom mimo SR je povinný podľa nového zákona o odpadoch do 30 dní od začatia činnosti ustanoviť splnomocneného zástupcu (predtým sa nevyžadovalo).
  • Zjednotenie termínu pre zaslanie ročného hlásenie na MŽP SR pre všetky komodity do 28. februára daného roka (skrátenie termínu pre EEZ o mesiac).
  • Povinnosť predajcu  zabezpečiť spätný odber veľmi malého elektroodpadu (vonkajší rozmer max. 25 cm) a elektroodpadu zo svetelných zdrojov, tzv. spätný odber, bez  povinnosti zákazníka zakúpiť si nový produkt, pokiaľ má predajná plocha min. 400m2. (predtým bol spätný odber viazaný na kúpu nového výrobku, rovnakého druhu, v počte kus za kus).
  • Zvýšenie pokút pri nedodržiavaní legislatívy.

 

Ostatné zmeny, ktoré priniesol nový zákon o odpadoch, si môžu prečítať členovia SEWA v členskej zóne na našom webe.

Pozn.: Naša analýza nového zákona o odpadoch vychádza z existujúcej legislatívy, kedy chýbajú vykonávacie predpisy (vyhlášky) k zákonu. Akonáhle nadobudnú vykonávacie predpisy účinnosť a budú zverejnené, prinesieme Vám nové informácie.