Čo ste (ne)vedeli o PAPIERI

V mesiaci február sa budeme venovať papieru a všetkému, čo s ním súvisí. Od jeho vzniku, výroby, zaujímavostí, vynálezov až po proces recyklovania.

 

Papier je verným spoločníkom každého z nás už od detských čias. Sprevádzal nás pri prvých, občas trošku bojazlivých, pokusoch o kreslenie, bol s nami pri začiatkoch písania a neskôr čítania. Milovníkov kníh aj v dnešnej dobe fascinuje nezameniteľná vôňa a šušťanie papiera pri listovaní stránok nových či starých knižiek. Poďme sa teda bližšie pozrieť, aká je história papiera a čo o ňom vieme.

1. Papierové dejiny

Názov papier je odvodený od slova papyrus, ktorý sa vyrábal z trstinovej rastliny Cyperus papyrus, rastúcej na územiach Egypta, Sýrie a Babylónie. Prvý papyrus bol vyrobený asi 2 500 rokov p. n. l. V minulosti bol papier luxusný tovar, ktorý sa dovážal z Egypta alebo z Číny, čo značne dvíhalo jeho cenu. Na výrobu papiera sa bežne spotrebujú 2 až 3 tony dreva a vyrobí sa z nich približne 80-tisíc hárkov kancelárskeho papiera.

Viete, že …?

Nemec Johannes Gutenber sa pričinil o masové rozšírenie tlačených kníh a tým pádom aj o šírenie vzdelanosti v Európe? Gutenbergov vynález spočíval v tom, že kým dovtedy sa používala bloková tlač (celý text jednej strany knihy bol vyrezaný na jednu dosku – blok, ktorá sa po tlači musela vyhodiť), jeho vynález separátnych matíc (písmen) umožňoval písmená poskladať do textov a opätovne ich použiť na tlač ďalšej strany. Vo februári 1455 započal Gutenberger hromadnú tlač tzv. Gutenbergovej Biblie.

Bardejovský katechizmus z roku 1581 je najstaršia dochovaná tlačená slovenská kniha v dobovej spisovnej reči – v slovakizovanej češtine? Knihu vytlačili v Bardejove v r. 1581 ako jediné slovenské vydanie medzi latinskými, maďarskými a nemeckými vydaniami. Publikácia bola poškodená neznámym kníhviazačom, ktorý odrezal vrchnú časť knihy, dôsledkom čoho v nej sčasti alebo úplne chýbajú horné riadky.

 

2. Ako sa varí papier

Na začiatku je nutné povedať, že výroba papiera je dlhý a náročný proces. Používa sa naň drevo z rýchlorastúcich stromov ako je smrek, jedľa, buk a jelša. Papier môžeme recyklovať max. 6 až 7-krát. Typickým koncovým papierovým výrobkom, ktorý nie je vhodný na opätovnú recykláciu, sú napr. kuchynské a toaletné rolky alebo papierové obaly od vajíčok.

Viete, že …?

Papier sa nedá recyklovať donekonečna? Pri každej recyklácii papiera sa skracujú celulózové vlákna, ktoré musia mať určitú min. dĺžku, aby sa mohli použiť na výrobu ďalšieho produktu. Môžeme ho preto recyklovať max. 6 až 7-krát, následne sa stáva odpadom.

Papier sa musí variť? Nie je to také jednoduché, ale v skratke to funguje nasledovne: kmene stromov sa zbavia kôry a nasekajú sa na štiepky. Spolu s chemikáliami sa varia pri vysokom tlaku a teplotách, vďaka čomu sa drevo rozvarí na vlákna. Neskôr sa varí v chemikálii nazývanej varný lúh, aby sa z vlákien odstránila živica. Potom sa vlákna vyperú a vybielia pomocou ďalších chemických prísad, za účelom odstránenia hnedej farby. Následne je potrebné do vlákien pridať prísady ako škrob či glejidlo, aby sa dosiahlo, že papier nadobudne požadované vlastnosti – napr. hladkosť a pevnosť.

Papier, vo svojej takmer finálnej podobe, sa v ďalšom kroku vyrába sušením celulózy, ktorá v tenkej vrstve prechádza medzi valce a na konci sa navinie do veľkých kotúčov. Takýto papier je pripravený aj na výrobu kancelárskych hárkov. 

S výrobou papiera sa na Slovensku začalo v 15. storočí po príchode nemeckých osadníkov? V 19. storočí vznikajú papierenské závody v Slavošovciach (v r. 1817), v Harmanci (v r. 1829), kde sa dnes vyrábajú papierové hygienické potreby, a v Ružomberku (v r. 1880), v ktorom sa vyrába celulóza, obaly či kancelárske papiere.

 

3. Recyklácia v modrom

Modrá je tá správna farba zberných nádob určených na odpady z papiera. Za zber a odvoz triedených odpadov domácnosti neplatia, pretože tento zber financujú výrobcovia daných výrobkov. Nádoby na papier sú často falošne preplnené a preváža sa v nich vzduch namiesto odpadov. Aby sa ušetrilo v kontajneri miesto, pred samotným vyhodením je potrebné kartónové krabice zošliapnuť. Ste si však istí, čo patrí do modrého kontajnera a čo by tam rozhodne nemalo skončiť? Zistite, či sú vaše znalosti správne.

Viete, čo patrí do modrej nádoby?

 • krabice a kartóny
 • noviny a časopisy
 • kancelársky papier a skartovaný papier
 • obálky, listy a pohľadnice
 • reklamné letáky a plagáty
 • papierové obaly a tašky

 

Viete, čo nepatrí do modrej nádoby?

 • obaly od vajíčok
 • kuchynské a toaletné rolky
 • použité plienky a vreckovky
 • mastný a znečistený papier
 • knihy
 • bloky z pokladnice
 • prepisovací papier, tzv. kopírak
 • nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

 

4. Papierové pikošky

Papier je nemým svedkom histórie ľudstva, ktorý zaznamenával všetky významné historické okamihy a udalosti v písomnej alebo obrázkovej forme. Až 95% informácií je aj v dnešnej dobe zachytených na papieri. Poďte sa zoznámiť s informáciami, o ktorých ste možno nevedeli.

Vedeli ste, že …?

 • jeden strom vystačí na výrobu 810 roliek toaletného papiera.
 • recyklovaním jednej tony papiera sa ušetrí približne 26-tisíc litrov vody a 2,5 kubického metra priestoru na skládke.
 • 17 stromov môže absorbovať celkom 113 kg oxidu uhličitého každý rok.
 • najstaršie papierové mapy, ktoré sa využívali na navigáciu a zobrazovanie určitých oblastí na Zemi, vytvorili raní Gréci.
 • najmenej lesov je v Trnavskom a Nitrianskom kraji. Lesnatosť tu dosahuje 15 %, pričom najväčší podiel lesov je v Žilinskom kraji, kde lesnatosť dosahuje 60 % územia.
 • slovenské lesy sú čoraz viac listnaté. Za posledné roky podiel smreka klesol a nahrádza ho buk. Na vine je zmena klímy, teda otepľovanie. Z tohto dôvodu sa musia umelo vysádzať lesy so smrekmi, aby čoskoro nevymizli úplne.
 • najstaršia zmienka o mnohými milovanej papierovej skladačke – origami – pochádza už z 9. storočia. Jej základom je list papiera v tvare štvorca, z ktorého sa prehýbaním vytvárajú často veľmi zložité tvary. Svoj najväčší rozmach zaznamenalo koncom 19. storočia. Japonské deti sa ho učia skladať už v škôlke. Vyskúšate si to dnes aj vy?