One-stop shop – Bezstarostné plnenie legislatívnych povinností

Služba „one-stop shop“ je určená všetkým výrobcom a dovozcom elektrozariadení. Obzvlášť ju cielime na tých, ktorí uvádzajú na trh elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky a nemajú dostatok času na to, aby si tieto povinnosti plnili vo vlastnej réžii. Rozumieme potrebám našich klientov a uvedomujeme si, že legislatívne povinnosti, ktoré súvisia s ich podnikateľskou činnosťou, sú časovo náročné, na vybavenie komplikované a pre mnohých prakticky nezvládnuteľné. Preto ponúkame možnosť, prostredníctvom ktorej sa môžu naplno venovať svojmu biznisu bez starostí o zákonné plnenie.

Čo v praxi znamená one-stop shop? Predstavme si, že klient dovezie, za účelom predaja, Hi-Fi systém. Jeho legislatívne povinnosti sa nevzťahujú len na samotné elektrozariadenie, ale aj na obal, v ktorom je zabalené, batérie, ktoré sú súčasťou pribaleného ovládača a tiež na manuál. Aby sme výrobcov odbremenili od starostí s vyhľadávaním iných partnerov pre plnenie povinnosti za batérie, obaly a neobalové výrobky, ponúkame im one-stop shop riešenie – plnenie povinností pre všetky komodity na jednom mieste, s jedným prístupom do nášho systému a s jedným štandardizovaným formátom zmlúv. To všetko predstavuje pre neho výraznú úsporu času, ktorý môže venovať svojmu biznisu. Zaručujeme tiež plnenie povinností v potrebnom časovom horizonte a množstve v súlade s platnou legislatívou. Samozrejme, s garanciou rovnakých podmienok a férových recyklačných poplatkov.

Ako sa stať členom SEWA a získať službu one-stop shop?

Postup je veľmi jednoduchý a intuitívny. Záujemca musí spraviť len dva kroky. Vyplniť online registračný formulár, ktorým sa zaregistruje do nášho systému, a následne už iba podpísať zmluvu, ktorú mu pošleme poštou. My ho potom zaregistrujeme do štátneho registra výrobcov. Týmto sa ukončí vstupná fáza. Následne má klient – člen našej organizácie len dve povinnosti. Prvou je štvrťročné nahlasovanie množstva výrobkov uvedených na trh prostredníctvom zadania údajov do informačného systému. Druhou povinnosťou je bezodkladné oznamovanie zmien registrovaných údajov (identifikačné údaje, kontaktné údaje, predmet činnosti alebo druh elektrozariadenia, ktoré uvádza na trh), z ktorých mnohé oznamujeme aj ministerstvu. Do konca marca zasielame klientom  podiel člena, teda množstvá odpadov relevantnej komodity (elektroodpad, obaly,neobalové výrobky, batérie), ktoré sme za neho vyzbierali a recyklovali a ako bonus potvrdenie – certifikát o plnení legislatívnych povinností, využiteľný pri verejných obstarávaniach alebo CSR aktivitách.

Prečo one-stop shop od SEWA?
  • Úspora administratívnych nákladov.
  • Efektívne riešenie zákonných povinností na základe 16-ročných skúseností.
  • Pomoc pri plnení dodatočných povinností.
  • Stabilný partner, ktorému dôveruje takmer 700 výrobcov a dovozcov elektrozariadení.
  • Plnenie zákonných povinností aj v iných krajinách, vďaka členstvu v European Recycling Platform.
  • Certifikát o plnení zákonných povinností.
  • Poradenstvo a vzdelávanie.

 

Veríme, že ste sa vďaka nám aj dnes dozvedeli niečo nové. V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom emailu – sewa@sewa.sk alebo telefónneho čísla 02/4910 6824.