SEWA je prvou kolektívnou organizáciou v schéme EMAS

SEWA je prvou kolektívnou organizáciou v schéme EMAS

Kvalita našich služieb overená v schéme environmentálneho manažérstva.

SEWA/ERP Slovakia je prvou kolektívnou organizáciou, ktorá ponúka svoje služby v komoditách elektro, batérie a obaly v súlade s environmentálnym manažérstvom potvrdené osvedčením EMAS.