SEWA partnerom Ekotopfilm-Envirofilm 2017/2018

SEWA partnerom Ekotopfilm-Envirofilm 2017/2018

SEWA, a.s. je partnerom celoročného medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2017, ktorý sa koná po celý rok v okresných a krajských mestách Slovenska. Na festivale sa predstaví viac ako 300 filmov z celého sveta, ktorých hlavnou témou je ochrana životného prostredia. Cieľom festivalu je vzdelávanie všetkých vekových skupín náučno-populárnou formou.

Súčasťou festivalu je aj Junior festival určený pre deti základných a stredných škôl, v rámci ktorého sa deti zúčastnia súťaží, hier a tvorivých dielní. V rámci programu Nehádžme všetko do jedného vreca sa deti dozvedia viac informácií aj o odpadoch: ako ich správne triediť, ako sa odpady recyklujú a čo sa vyrába z druhotných surovín.