Štvrťročné hlásenia za 3. kvartál 2015

Štvrťročné hlásenia za 3. kvartál 2015

Od 1. októbra 2015 je otvorený informačný systém pre zadávanie štvrťročných hlásení pre elektro, obaly a batérie.

Množstvá sa zadávajú pre jednotlivé kategórie zaokrúhlené na celé kg. Upozorňujeme, že aj v prípade nulového hlásenia, musíte vyplniť dokument a zadať do systému 0 (nulu).

 

Systém bude automaticky uzavretý 25. októbra 2015 o polnoci. Po tomto dátume nie je možné zadávať hlásenia cez informačný systém, ale je potrebné vyplniť formulár pre kvartálne hlásenie, ktorý nájdete v členskej zóne.