Do tejto kategórie patrí papier, lepenka, plasty, polystyrény, oceľ, hliník, sklo a drevo.
Mnohé z týchto materiálov môžu byť recyklované do nových produktov.
Recyklácia obalov znižuje množstvo odpadu, ktorý je odoslaný na skládku a šetrí prírodné zdroje.

Recyklácia papiera

Zber

Spracovanie
(vrátane odfarbenia, čistenia a testovania)

Výroba

Recyklácia ocele

Zber

Lisovanie

Tavenie

Odlievanie

Valcovanie

Recyklácia plastov a skla

Zber

Spracovanie
(vrátane triedenia, čistenia a dekontaminácie)

Drvenie + Tavenie

Výroba

Máte doplňujúce otázky?

Kontaktujte nás!

Kontaktný formulár

*povinné údaje