Triedenie odpadov

Odpady z plastov, papiera, skla a kovov patria do farebných zberných nádob/vriec. Elektroodpad a použité batérie je potrebné zaniesť do elektropredajne alebo do zberného dvora.  Za odvoz triedeného odpadu domácnosti neplatia – financujú a zabezpečujú ho výrobcovia vyhradených výrobkov. Dôsledným triedením odpadov šetríte prírodne zdroje, chránite životné prostredie a svoje zdravie! Odpad z farebných nádob neskončí na skládke, ale u spracovateľa, kde sa z odpadov vyrábajú druhotné suroviny, ktoré sa používajú na produkciu nových polotovarov alebo výrobkov.

Proces recyklácie elektroodpadu

Viete ako správne triediť odpad a čo vznikne po jeho recyklácii?

Proces recyklácie odpadov z obalov

(sklo, papier, plasty a kov)

Kov

Plast

Papier

Sklo

Máte doplňujúce otázky?

Kontaktujte nás!

Kontaktný formulár

*povinné údaje