Táto služba je určená pre firmy, školy, inštitúcie (odvoz a recyklácia elektroodpadu a batérií, poradenský servis)

Triedenie odpadov

Viete ako správne triediť odpad a čo vznikne po jeho recyklácii?

Proces recyklácie elektroodpadu

Viete ako správne tirediť odpad a čo vznikne po jeho recyklácii?

Proces recyklácie odpadov z obalov

(sklo, papier, plasty a kov)

Kov

Plast

Papier

Sklo

Máte doplňujúce otázky?

Kontaktujte nás!

Kontaktný formulár

*povinné údaje