Batérie obsahujú mnoho ťažkých kovov (olovo, kadmium, nikel). V prípade, že sa tieto toxické látky uvoľnia do pôdy a podzemných vôd, ohrozujú zdravie ľudí a poškodzujú ekosystém. Použité batérie je možné odovzdať v ktorejkoľvek predajni, kde predávajú nové batérie. Sú v nich umiestnené zberné nádoby, kde stačí použité batérie vysypať. Staré batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na zbernom dvore v mieste bydliska.

Stiahnite si infografiku ako PDF:

Máte doplňujúce otázky?

Kontaktujte nás!

Kontaktný formulár

*povinné údaje