Elektrozariadenia obsahujú množstvo materiálov, ktoré sa dajú zrecyklovať a použiť na výrobu nových produktov. Elektroodpad nevhadzujte do zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Odneste ich na zberný dvor alebo do elektropredajne.

Stiahnite si infografiku ako PDF:

Máte doplňujúce otázky?

Kontaktujte nás!

Kontaktný formulár

*povinné údaje