Staré a nefunkčné elektrozariadenia sú významným zdrojom materiálov, z ktorých sa recykláciou vyrábajú druhotné suroviny. Elektroodpad nepatrí do nádob určených pre zmiešaný komunálny odpad, nakoľko elektroodpad, ktorý sa v nich nachádza, zväčša putuje na skládku. Vplyvom počasia sa z elektroodpadu uvoľňujú nebezpečné a toxické látky, ktoré následne kontaminujú pôdu, podzemné vody a vzduch.

Obyvatelia môžu veľmi malý elektroodpad (vonkajší rozmer spotrebiča do 25 cm) odniesť do najbližšej predajne elektroodpadu, bez povinnosti kúpy nového spotrebiča. Väčšina predajní má pri vchode umiestnený kontajner na staré elektrospotrebiče. Druhou možnosťou je pri kúpe nového elektrospotrebiča bezplatne odovzdať predajcovi staré zariadenie. Poslednou možnosťou je odviezť elektroodpad na zberný dvor v mieste bydliska.

Všetky staré elektrozariadenia, ktoré skončia na správnom mieste, putujú do recyklačných závodov, kde sú z nich vyrábané druhotné suroviny. Z nich sa vyrábajú polotovary alebo nové výrobky. Nie je teda potrebná napr. ťažba nerastných surovín, nedevastuje sa okolitá príroda a chráni sa životné prostredie.

Firmy, inštitúcie, školy, nemocnice a obce z celého Slovenska sa môžu zbaviť elektroodpadu bezplatne. Školám a vzdelávacím inštitúciám zašleme navyše aj športové potreby.

Stiahnite si infografiku ako PDF:

Máte doplňujúce otázky?

Kontaktujte nás!

Kontaktný formulár

*povinné údaje