Zbierame použité batérie so Šmudlom 2

Zbierame použité batérie so Šmudlom 2

Projekt určený pre najmenších „Zbierame použité batérie so Šmudlom“ odštartoval v marci 2017 s jedenástimi pilotnými materskými školami v Bratislave. Spolu s neziskovou organizáciou DAPHNE vzdelávame deti predškolského veku v oblasti správneho triedenia odpadov v Bratislavskom, Trnavskom a od apríla 2019 aj v Nitrianskom kraji.
Projekt sa skladá z dvoch vzájomne prepojených častí. V rámci eko-výchovy deti spolu s kamarátom Šmudlom riešia záhadu znečistenej vody v susednom lese. Formou interaktívnej hry sa deti dozvedia, prečo nemôžu vyhadzovať staré batérie do obyčajného smetného koša alebo voľne do prírody, čo sa deje s batériami potom ako ich vhodia do správnej nádoby a čo všetko sa dá po recyklácií zo získaných druhotných surovín vyrobiť.
Získané vedomosti si deti overia aj v praxi, a to pri zbere batérií do papierových krabičiek, tzv. B-boxov, ktoré dostane každé dieťa.

Projekt v číslach (marec 2017 – február 2019)
200 MŠ zapojených do projektu
7 000 detí bolo vyškolených v rámci eko-výchovnej hodiny
18 000 detí spolu s rodičmi zbiera batérie
13 ton vyzbieraných batérií