Pomáhame klientom, aj životnému prostrediu

Ako vám môžeme pomôcť?

zákon o odpadoch

Plnenie zákonných
povinností výrobcov

Ste výrobca/dovozca elektra a riešite elektroodpad, batérie alebo obaly?

zákon o odpadoch

Bezplatný zber
elektroodpadu

Zbavujete sa väčšieho množstva IT techniky alebo iných elektrospotrebičov?

zákon o odpadoch

Pravidelný odvoz
elektroodpadu

Vlastníte predajňu alebo zberný dvor a zbierate použité elektro alebo batérie?

zákon o odpadoch

Odmena
pre školy

Je Vaša škola aktívna v EKO projektoch, no nič za to nezískavate?

referencie

Spokojní klienti