Ako na odpady?

Ako na odpady?

Ako správne triediť odpady a prečo je to dôležité? Čo s nápojovými plastovými a kovovými obalmi? Kam s elektroodpadom a použitými batériami? Ako predchádzať vzniku odpadov a ako ich eliminovať? Ako na odpady, sa obyvatelia našich zmluvných obcí dozvedia zo série letákov, ktoré sme pre nich pripravili na tento rok. V roku 2022 SEWA financuje zber triedených zložiek komunálneho odpadu z 54 slovenských obcí.

Ako na odpady? PLASTY

Ako na odpady? PAPIER

Ako na odpady? ELEKTROODPAD A POUŽITÉ BATÉRIE