Desatoro triedenia odpadov

Desatoro triedenia odpadov

Pre zmluvné obce sme aj v roku 2021 pripravili informačno-vzdelávaciu kampaň „Desatoro triedenia odpadov“, ktorej cieľom je priniesť  podstatné informácie priamo do domácností o správnej separácií konkrétnych zložiek komunálnych odpadov (papier, plasty, kov, sklo, elektro a batérie).

Obyvatelia sa dozvedia ako správne triediť odpady, prečo ich je dôležité triediť, tipy ako predchádzať vzniku odpadov a tiež zaujímavé informácie, o ktorých možno netušili.

Desatoro triedenia odpadov – PAPIER

Desatoro triedenia odpadov – PLASTY

Desatoro triedenia odpadov – ELEKTRO & BATÉRIE

Desatoro triedenia odpadov – TIPY A TRIKY

Informačné letáky pre zmluvné obce pre rok 2022.