Spätný zber elektroodpadu – služby pre elektropredajcov

V životnom cykle elektrozariadení majú významnú úlohu aj predajcovia elektroniky. Či už ide o siete elektropredajní alebo o lokálnych predajcov, všetci majú zadefinované povinnosti voči spotrebiteľovi, a zároveň životnému prostrediu –  realizovať spätný zber elektroodpadu priamo v predajni, v niektorých prípadoch i bez povinnosti spotrebiteľa uskutočniť nákup.

Väčšina elektropredajcov zabezpečuje odvoz a recykláciu vyzbieraného elektroodpadu cez externých partnerov – organizácie zodpovednosti výrobcov. Jednou z nich je aj SEWA, a.s., ktorá ponúka svojim klientom – elektropredajniam – komplexné služby v oblasti spätného zberu elektroodpadu. Každý predajca sa môže sám rozhodnúť, akým spôsobom bude plniť povinnosť spätného zberu elektroodpadu, no po zosumarizovaní všetkých výhod vie, že spolupráca s vhodnou OZV sa mu oplatí.

 

Služby pre elektropredajcov:
 • Odvoz elektroodpadu z predajne do 7 pracovných dní od nahlásenia do informačného systému.
 • Elektronická komunikácia cez informačný systém:
  • predajca zadáva požiadavku na odvoz elektroodpadu z predajne priamo do informačného systému;
  • notifikačné správy o dátume realizácie odvozu elektroodpadu z predajne;
  • prístup k elektronickým dokumentom – potvrdenie o ekologickej recyklácii elektroodpadu priamo od spracovateľa.
 • Telefonická a emailová podpora:
 • Informačno-vzdelávací servis:
  • poradenstvo v oblasti legislatívy;
  • individuálne konzultácie.
 • Podporná činnosť:
  • poskytovanie zberných nádob pre zber použitých batérií;
  • poskytovanie informačných letákov pre spotrebiteľov ohľadne správneho nakladania s odpadmi.
 • Zelený certifikát a logo:
  • potvrdzuje aktívny prístup spoločnosti k ochrane životného prostredia. Zasielame po skončení kalendárneho roka.
 • Finančná odmena:
  • za odvezený elektroodpad vás odmeníme v súlade so zmluvou.

 

Nezabudnite!

Pre podnikateľské subjekty je dôležité zistiť si, aké povinnosti im plynú zo zákona o odpadoch. Nie každý výrobca elektrozariadení je aj konečný predajca a naopak. Každý predajca si preto musí overiť, či je výrobca, od ktorého nakupuje tovar, zapísaný v Registri výrobcov elektrozariadení. V prípade, že výrobca elektrozariadení v registri zapísaný nie je, prechádzajú všetky povinnosti výrobcu elektrozariadení na predajcu a stáva sa tak aj výrobcom, respektíve dovozcom. Táto situácia väčšinou nastáva v prípade, že predajca nakupuje výrobky v zahraničí.

Predajca je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber elektroodpadu.

Nabudúce sa podrobnejšie pozrieme na to, ako si výrobcovia elektrozariadení môžu plniť povinnosti efektívne s one-stop shop riešením.