Pravidelný odvoz elektroodpadu

Služba určená predajniam, distribútorom, servisom, zberným dvorom, ktorí odovzdávajú pravidelne vo väčšom množstve elektroodpad alebo použité batérie a akumulátory a chcú byť finančne odmeňovaní.

Ako to funguje?

výrobca elektrozariadení

Vyplňte on-line registračný formulár

Vyplňte on-line registračný formulár, ak ste predajňa, distribútor, servis alebo zberný dvor.

Uzatvoríme štandardizovanú zmluvu

Zmluvu vám zašleme. Po obdržaní podpísanej zmluvy obdržíte e-mailom prihlasovacie údaje do informačného systému (IS), cez ktorý budete zadávať žiadosti o odvoz elektroodpadu/použitých batérií z vašich priestorov.

Zadáte požiadavku na odvoz cez IS

Do IS zadáte požiadavku na odvoz elektroodpadu/použitých batérií. Dostanete e-mail potvrdzujúci zaevidovanie vašej požiadavky na odvoz. Následne dostanete e-mail s termínom odvozu.

A čo ďalej?

Odvoz elektra a batérií do 7 pracovných dní
  • Do 7 pracovných dní od nahlásenia požiadavky na odvoz je elektroodpad/použité batérie zvezený k autorizovanému spracovateľovi, ktorý množstvá odváži a zaeviduje do informačného systému SEWA.
zákon o odpadoch
Potvrdenie o odvoze
  • Nasledujúci mesiac po zvezení si v systéme stiahnete elektronický dokument „Preberací protokol“ potvrdený spracovateľom s reálnymi množstvami odovzdaného elektroodpadu/použitých batérií.
  • E-mailom vám pošleme podklady na vystavenie faktúry za odovzdaný elektroodpad/použité batérie.
  • Faktúru vám uhradíme.

Je to všetko?

Áno, skutočne je to s nami veľmi jednoduché!

Prečo si nás vybrať?

Férové podmienky

Štandardizované zmluvné podmienky pre všetkých partnerov.

Profesionalita

Spoľahlivé plnenie zmluvných povinností v rámci dohodnutých lehôt.

Stabilita a dôvera

Viac než 13 ročné skúsenosti a stovky spokojných klientov.

Doplnkové služby

Prenájom zberných nádob, vzdelávacie kampane.

Cenová politika

Našich zmluvných partnerov (predajne, distribútorov, servisy, firmy, inštitúcie) za zber elektroodpadu a použitých batérií finančne odmeňujeme v súlade s platnou zmluvou.

Kvalita

Zameriavame sa na potreby našich klientov a zaručujeme im vysokú kvalitu poskytovaných služieb v súlade s našimi firemnými hodnotami.

Ako prvá organizácia zodpovednosti výrobcov sme v roku 2007 implementovali integrovaný manažérsky systém pre kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť a ochranu pri práci (ISO 9001,14001,OHSAS 18001). V rovnakom roku sme splnili podmienky pre registráciu v schéme EMAS (nástroj environmentálneho manažérstva), ktorej cieľom je verejne deklarovať a zlepšovať naše environmentálne správanie.

9001
14001
18001
EMAS

na stiahnutie

Čo potrebujete vedieť?

V prípade záujmu nás kontaktujte na 02/4910 6828