Trieďte odpady s nami

Trieďte odpady s nami

Pre naše zmluvné obce počas roka pripravujeme informačno-vzdelávacie letáky „Trieďte odpady s nami“ o správnom triedení jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. V letáku prinášame zaujímavosti o konkrétnej zložke triedeného odpadu spolu s tipmi, ako predchádzať jej vzniku, ale aj odpovede na otázky, ako ju správne triediť a prečo je to dôležité.

Edukačné letáky distribuujeme každý štvrťrok obyvateľom zmluvných obcí.

Leták pre 1. štvrťrok 2020 – papier

Leták pre 2. štvrťrok 2020 – plasty