Trieďte odpady s nami

Trieďte odpady s nami

Pre naše zmluvné obce počas roka pripravujeme informačno-vzdelávacie letáky „Trieďte odpady s nami“ o správnom triedení jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. V treťom štvrťroku 2020 sme sa zamerali na správne triedenie elektroodpadu a použitých batérií.

Každý štvrťrok je leták venovaný inej zložke triedeného komunálneho odpadu. Občanom prinášame rady, ako predchádzať vzniku odpadov, odpovede na otázky, ako správne triediť a prečo je správne triedenie dôležité. Bližšie sa na proces recyklácie a triedenia môžete pozrieť tu. Trieďte odpady s nami a prispejete k ochrane životného prostredia.

Edukačné letáky distribuujeme každý štvrťrok domácnostiam v zmluvných obciach.

Leták pre 1. štvrťrok 2020 – papier

Leták pre 2. štvrťrok 2020 – plasty

Leták pre 3. štvrťrok 2020 – elektrozariadenia a použité batérie

Leták pre 4. štvrťrok 2020 – sklo