Zbierame použité batérie so Šmudlom 4

Zbierame použité batérie so Šmudlom 4

V septembri 2020 pokračuje už štvrtý rok projekt pre najmenších Zbierame použité batérie so Šmudlom. Do projektu sa od marca 2017 zapojilo 321 materských škôl, ktoré spolu vyzbierali viac ako 42 ton použitých batérií.

V priebehu šk. roka 2019/2020 sa do projektu zapojilo aj 20 základných škôl.

Školský rok 2019/2020 v číslach:

  • 86 MŠ a ZŠ vstúpilo do projektu
  • 19,4 ton vyzbieraných batérií
  • 186 odučených hodín

Do projektu sa môžu zapojiť MŠ a prvé ročníky základných škôl z Bratislavského a Trnavského kraja, z Nitry, Prievidze, Banskej Bystrice, Zvolena a Košíc.